[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giá trị nhân văn hiện thực trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên

[/kythuat]
[tomtat]
Giá trị nhân văn hiện thực trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. GIỚI THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN HIỆN THỰC
1.1. Giá trị nhân văn
1.1.1. Cơ sở của giá trị nhân văn
1.1.2.Vấn đề thuật ngữ của giá trị nhân văn
1.1.3. Bản chất của giá trị nhân văn
1.2. Giá trị nhân văn hiện thực
1.2.1. Cơ sở của giá trị nhân văn hiện thực
1.2.2. Bản chất của giá trị nhân văn hiện thực
1.2.3. Biểu hiện của giá trị nhân văn hiện thực
1.2.4. Vai trò của giá trị nhân văn hiện thực
Chương 2. NỘI DUNG BIỂU HIỆN GIÁ TRỊ NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG DI CẢO THƠ CỦA CHẾ LAN VIÊN
2.1. Thái độ đa chiều đối với chiến tranh
2.1.1. Đau xót, cảm thương nỗi đau chiến tranh
2.1.2. Căm phẫn, tố cáo tội ác chiến tranh
2.1.3. Trân trọng, tôn vinh vẻ-đẹp-Người trong chiến tranh
2.1.4. Băn khoăn, suy tư về thực trạng sau chiến tranh
2.2. Thái độ đa chiều đối với thực tại
2.2.1. Tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn người đương thời
2.2.2. Trăn trở trước tình trạng xã hội đương thời
2.3. Khơi dậy vẻ-đẹp-Người từ những vấn đề quá khứ và tương lai
2.3.1. Nghĩ khác về quá khứ
2.3.2. Dự đoán về tương lai
2.4. Suy nghiệm vấn đề thuộc bản chất con người
2.4.1. Suy nghiệm về cuộc đời
2.4.2. Suy nghiệm về thời gian
2.4.3. Suy nghiệm về cái chết
2.5. Gửi gắm tâm sự cá nhân
2.5.1. Tâm sự con người xã hội
2.5.2. Tâm sự con người văn chương
Chương 3. NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN GIÁ TRỊ NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG DI CẢO THƠ CỦA CHẾ LAN VIÊN
3.1. Tu từ nghệ thuật
3.1.1. Tu từ đối lập
3.1.2. Tu từ so sánh
3.1.3. Tu từ ẩn dụ
3.1.4. Câu hỏi tu từ
3.1.5. Tu từ liệt kê
3.2. Biểu tượng nghệ thuật
3.2.1. Biểu tượng về cái đẹp
3.2.2. Biểu tượng về nỗi đau
3.2.3. Biểu tượng về thời gian
3.2.4. Biểu tượng về cái chết
3.3. Giọng điệu nghệ thuật
3.3.1. Giọng điệu trăn trở, suy tư
3.3.2. Giọng điệu đối thoại, chất vấn
3.3.3. Giọng điệu trữ tình đằm thắm
3.3.4. Giọng điệu đời thường chân mộc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan