[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán dạng Cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính hai chiều

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán dạng Cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính hai chiều
MỤC LỤC
CÁC KÝ HIỆU
MỞ ĐẦU
Chương 1. TÍNH GIẢI ĐƯỢC CỦA BÀI TOÁN BIÊN TỔNG QUÁT CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM TUYẾN TÍNH
1.1 Giới thiệu bài toán
1.2 Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm cho bài toán (1.1), (1.2)
1.3 Tính xấp xỉ nghiệm của bài toán (1.1), (1.2)
Chương 2. BÀI TOÁN DẠNG CAUCHY CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM TUYẾN TÍNH HAI CHIỀU
2.1 Giới thiệu bài toán
2.2 Các định lý tồn tại và duy nhất nghiệm cho bài toán (2.1), (2.2)
2.3 Các kết quả áp dụng cho hệ phương trình vi phân đối số chậm và đối số lệch
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan