[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán dạng Cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm phi tuyến hai chiều

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán dạng Cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm phi tuyến hai chiều
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
CÁC KÍ HIỆU
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN BIÊN TỔNG QUÁT CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM PHI TUYẾN
1.1 Giới thiệu bài toán:
1.2 Tính giải được của bài toán (1.1), (1.2):
1.3 Các hệ quả về tính giải được của bài toán (1.1), (1.2):
CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN DẠNG CAUCHY CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM PHI TUYẾN HAI CHIỀU
2.1 Giới thiệu bài toán:
2.2 Các định lí về tính giải được của bài toán (2.1), (2.2):
2.3 Tính giải được của bài toán biên dạng Cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm phi tuyến đối số lệch hai chiều:
2.4 Các ví dụ và phản ví dụ:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan