[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các vành Frobenius, tựa Frobenius và tính xạ ảnh, nội xạ của các module trên chúng

[/kythuat]
[tomtat]
Các vành Frobenius, tựa Frobenius và tính xạ ảnh, nội xạ của các module trên chúng
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I NHỮNG KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN
1.1.1. Các định nghĩa về vành
1.1.2. Các định nghĩa về module
1.2. CÁC TÍNH CHẤT TRÊN VÀNH KHÔNG GIAO HOÁN
1.2.1 Căn Jacobson
1.2.2. Vành địa phương
1.2.3. Vành nửa địa phương
1.2.4. Lũy đẳng
1.2.5. Vành nửa hoàn thiện
1.2.6. Vành tự nội xạ
1.3. MỘT SỐ TÍNH CHẤT TRÊN MODULE VÀ VÀNH
1.3.1. Vành Dedekin
1.3.2. Mở rộng cốt yếu
1.3.3. Định lý Bass, Papp
1.3.4. Module đều
1.3.5. Module con kì dị
1.3.6. Vành Kasch
1.3.7. Module không xoắn
1.3.8. Một số định lý khác
CHƯƠNG II CÁC VÀNH TỰA FROBENIUS VÀ FROBENIUS
2.1. VÀNH TỰA FROBENIUS
2.1.1. Các định nghĩa cơ bản
2.1.2. Tính xạ ảnh và nội xạ
2.1.3. Tính đối ngẫu
2.1.4. Vành tựa Frobenius giao hoán
2.1.5. Ví dụ
2.2. VÀNH FROBENIUS
2.2.1. Hoán vị Nakayama
2.2.2. Định nghĩa của vành Frobenius
2.2.3. Ví dụ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan