[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm nghệ thuật thơ Phan Bội Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm nghệ thuật thơ Phan Bội Châu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHAN BỘI CHÂU - QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI
1.1. THỜI ĐẠI VÀ CON NGƯỜI
1.1.1. Xã hội Việt Nam từ những nấm cuối thế kỷ XIX đến những năm đầu thế kỷ XX
1.1.1.1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội
1.1.1.2. Tình hình văn học
1.1.2. Cuộc đời và sự nghiệp văn chương Phan Bội Châu
1.2. QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG THƠ PHAN BỘI CHÂU
1.2.1. Con người có tư thế hăm hở, có nhiệt ánh cứu nước sục sôi tuôn trào.
1.2.2. Con người có khát vọng xoay chuyển vũ trụ, có ý thức cá nhân, có hoài bão lưu danh thiên cổ
1.2.3. Con người duy tân táo bạo
1.2.4. Con người trải lòng cùng thi nhân
1.2.5. Con người ngổn ngang bao tâm sự riêng chung
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ PHAN BỘI CHÂU
2.1. KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT
2.1.1. Không gian vũ trụ
2.1.2. Không gian đất nước
2.1.3. Không gian hải ngoại
2.1.4. Không gian nhà tù
2.1.4.1. Không gian nhà tù Quảng Đông
2.1.4.2. Không gian bị giam lỏng (Huế)
2.2. THỜI GIAN NGHỆ THUẬT
2.2.1. Thời gian quá khứ
2.2.2. Thời gian hiện tại
2.2.3. Thời gian tương lai
2.2.3.1. Thời gian mùa xuân (tương lai gần)
2.2.3.2. Thời gian muôn thuở (tương lai xa)
2.3. NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT
2.3.1. Từ ngữ.
2.3.1.1. Điển tích, điển cố
2.2.1.2. Các biện pháp tu từ
2.3.1.3. Sử dụng chữ Quốc ngữ
2.3.1.4. Sử dụng Pháp ngữ
2.3.1.5. Sử dụng thành ngữ - tục ngữ
2.3.2. Câu
2.3.2.1. Câu khẳng định tường minh sử dụng rất đắc địa trong giai đoạn thơ trước 1925
2.3.2.2. Câu khẳng định hàm ẩn xuyên suốt hai chặng đường sáng tác là nghệ thuật đặc sắc của phong cách thơ Phan Bội Châu.
2.3.3. Nhịp điệu và vần
2.3.4. Thơ Phan Bội Châu hút nhụy ngọt từ những bông hoa nghệ thuật của các bậc tiền bối và có sự gặp gỡ rất đẹp với thế hệ cách mạng đàn em.
2.3.5. Trong vườn thơ Phan Bội Châu, nhất là thời kỳ ông già Bến Ngự, ta đã thu hái nhiều hoa trái tốt tươi, phát hiện thêm nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng đôi lúc cũng thấy lẫn cả những cành lá ùa tàn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan