[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm của trường ca Thu Bồn

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm của trường ca Thu Bồn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN
1.1. Thời đại - nhà thơ
1.1.1. Thời đại
1.1.2. Nhà thơ
1.2. Hình tượng nhân vật trong trường ca Thu Bồn:
1.2.1. Hình tượng người chiến sĩ
1.2.2. Hình tượng người phụ nữ
CHƯƠNG 2. CẢM HỨNG SỬ THI VÀ CẢM HỨNG TRỮ TÌNH TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN
2.1. Cảm hứng sử thi trong trường ca Thu Bồn
2.2. Cảm hứng trữ tình trong trường ca Thu Bồn
CHƯƠNG 3. KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN
3.1. Không gian nghệ thuật trong trường ca Thu Bồn
3.1.1. Không gian thanh bình yên ả:
3.1.2. Không gian của miền đất đau thương mà anh dũng:
3.1.3. Không gian mở rộng.
3.1.4. Không gian đưa tiễn, không gian thương nhớ:
3.2. Thời gian nghệ thuật trong trường ca của Thu Bồn
3.2.1. Thời gian lịch sử:
3.2.2. Thời gian cá nhân
CHƯƠNG 4. NGÔN NGỮ, GIỌNG ĐIỆU TRONG TRƯỜNG CA CỦA THU BỒN
4.1. Ngôn từ trong trường ca của Thu Bồn
4.2. Giọng điệu trong trường ca của Thu Bồn
4.2.1. Giọng điệu kể, đối thoại
4.2.2. Giọng điệu mang tính nhận định, khái quát, tổng kết một quá trình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan