[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Con người trong thơ thiền Lý - Trần dưới góc nhìn thi pháp học hiện đại

[/kythuat]
[tomtat]
Con người trong thơ thiền Lý - Trần dưới góc nhìn thi pháp học hiện đại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ - VĂN HÓA THỜI LÝ TRẦN
1.1. Bối cảnh lịch sử văn hóa thời Lý - Trần
1.2. Khái lược về Phật giáo và Thiền tông thời Lý - Trần:
1.3. Vài nét về mối quan hệ giữa thơ và thiền:
CHƯƠNG 2: CON NGƯỜI TRONG THƠ THIÊN LÝ – TRẦN DƯỚI GÓC NHÌN THI PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI
2.1. Con người thật không địa vị trong thơ thiền Lý - Trần
2.2. Con người trí tuệ
2.3. Con người tự tại:
2.4. Con người vô ngã vị tha:
CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN, THỜI GIAN VÀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRONG THƠ THIỀN LÝ - TRẦN
3.1. Không gian nghệ thuật
3.2. Thời gian nghệ thuật
3.3. Ngôn ngữ nghệ thuật
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan