[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI VÀ NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
1.1. Vài nét về nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam từ năm 1986 đến nay
1.1.1. Nguyên nhân đổi mới tiểu thuyết Việt Nam từ năm 1986 đến nay
1.1.2. Nhận diện tiểu thuyết Việt Nam từ năm 1986 đến nay
1.1.3. Những cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam từ năm 1986 đến nay
1.2. Khái quát về nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái
1.2.1. Nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái từ năm 1986 đến năm 2000
1.2.2. Nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái từ sau năm 2000 đến nay
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRẦN THUẬT, KẾT CẤU VÀ CỐT TRUYỆN TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI
2.1. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trần thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái
2.1.1.Vài nét về nghệ thuật xây dựng nhân vật trần thuật tiểu thuyết
2.1.2. Xây dựng nhân vật qua tình huống
2.1.3. Xây dựng nhân vật qua chi tiết gợi bản chất
2.1.4. Tên nhân vật được ký hiệu hoá qua việc khắc hoạ đặc điểm, tính cách, chức danh
2.2. Kết cấu tiểu thuyết Hồ Anh Thái
2.2.1. Vài nét về kết cấu tiểu thuyết
2.2.2. Kết cấu theo chương
2.2.3. Kết cấu đa tuyến
2.2.4. Kết cấu liên văn bản
2.3. Cốt truyện tiểu thuyết Hồ Anh Thái
2.3.1. Vài nét về cốt truyện tiểu thuyết
2.3.2. Cốt truyện xâu chuỗi
2.3.3. Cốt truyện lồng ghép
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: THỦ PHÁP NGHỆ THUẬT, NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI
3.1. Thủ pháp nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái
3.1.1. Vài nét về thủ pháp nghệ thuật văn xuôi
3.1.2. Thủ pháp lạ hoá
3.1.3. Thủ pháp dòng ý thức
3.1.4 Thủ pháp hiện thực huyền ảo
3.2. Ngôn ngữ tiểu thuyết Hồ Anh Thái
3.2.1. Vài nét về ngôn ngữ tiểu thuyết
3.2.2. Ngôn ngữ trữ tình giàu chất thơ
3.2.3. Ngôn ngữ đời thường mang tính thị dân
3.2.4. Ngôn ngữ mang đậm chất dân gian
3.3. Giọng điệu tiểu thuyết Hồ Anh Thái
3.3.1. Vài nét về giọng điệu tiểu thuyết
3.3.2. Giọng điệu triết lý
3.3.3. Giọng điệu giễu nhại, trào phúng
3.3.4. Giọng điệu vô âm sắc
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan