[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dân số, lao động, việc làm ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Dân số, lao động, việc làm ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DÂN SỐ - LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM
1.1. Một số vấn đề về dân số
1.1.1. Dân số và gia tăng dân số
1.1.2. Mật độ dân số
1.1.3. Kết cấu dân số
1.1.4. Dân số hoạt động kinh tế
1.1.5. Dân số không hoạt động kinh tế
1.2. Một số vấn đề về lao động
1.2.1. Quan niệm về lao động
1.2.2. Cơ cấu nguồn lao động
1.2.3. Sử dụng lao động
1.2.4. Chất lượng nguồn lao động
1.3. Một số vấn đề về việc làm
1.3.1. Quan niệm về việc làm
1.3.2. Quan niệm về thất nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến dân số, lao động, việc làm
1.4.1. Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến dân số, lao động, việc làm
1.4.2. Các nhân tố xã hội
1.5. Ảnh hưởng của CNH-HĐH đến dân số, lao động, việc làm
1.5.1. Quan niệm về CNH-HĐH ở nước ta
1.5.2. Ảnh hưởng của CNH – HĐH đến dân số, lao động, việc làm
1.6. Thực trạng về dân số, lao động, việc làm ở Việt Nam
1.6.1. Dân số ở Việt Nam
1.6.2. Lao động ở Việt Nam
1.6.3. Thực trạng việc làm nước ta
Chương 2: THỰC TRẠNG DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ở QUẬN THỦ ĐỨC TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA
2.1. Khái quát về quận Thủ Đức
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến dân số, lao động và việc làm ở quận Thủ Đức – Thành Phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Vị trí địa lý
2.2.2. Khí hậu
2.2.3. Địa hình
2.2.4. Thổ nhưỡng
2.2.5. Thủy văn
2.2.6. Thực vật
2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.3.1. Đặc điểm kinh tế
2.3.2. Đặc điểm xã hội
2.4. Thực trạng dân số quận Thủ Đức
2.4.1. Đặc điểm dân số
2.4.2. Kết cấu dân số
2.5. Thực trạng lao động quận Thủ Đức
2.5.1. Số lượng lao động
2.5.2. Chất lượng lao động
2.5.3. Cơ cấu lao động
2.5.4. Sự phân bố lao động theo không gian
2.5.5. Tình hình sử dụng lao động
2.6. Thực trạng việc làm và giải quyết việc làm ở quận Thủ Đức
2.6.1. Giải quyết việc làm cho người lao động thông qua hoạt động đào tạo nghề và xuất khẩu lao động.
2.6.2. Giải quyết việc làm cho người lao động thông qua chương trình quốc gia về giải quyết việc làm
2.7. Tác động của CNH-HĐH đến dân số, lao động, việc làm
2.7.1. Tác động tích cực
2.7.2. Tác động tiêu cực
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA QUẬN THỦ ĐỨC Ở TPHCM TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA
3.1. Cơ sở đưa ra giải pháp và định hướng
3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM đến 2020
3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quận Thủ Đức giai đoạn 2010 - 2015
3.2. Một số định hướng phát triển dân số, lao động, việc làm ở quận Thủ Đức giai đoạn 2010 – 2020
3.2.1 Dân số
3.2.2. Lao động
3.3.3. Việc làm
3.3. Một số giải pháp phát triển dân số, lao động, việclàm ở quận Thủ Đức
3.3.1. Một số giải pháp về dân số
3.3.2. Một số giải pháp lao động
3.4. Dự báo dân số quận Thủ Đức từ năm 2013 đến 2030
3.5. Dự báo về lao động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan