[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Siêu lọc và một số tính chất liên quan đến tính Compact

[/kythuat]
[tomtat]
Siêu lọc và một số tính chất liên quan đến tính Compact
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Không gian tôpô
1.2. Không gian compact
1.3. Lưới, lọc, các ánh xạ liên quan
1.4. Không gian p−compact, không gian giả compact, không gian p−giả compact, không gian ω−bị chặn
CHƯƠNG 2. KHÔNG GIAN p−COMPACT MẠNH
2.1. Không gian p−compact mạnh
2.2. Ảnh, nghịch ảnh và tích của không gian p−compact mạnh
CHƯƠNG 3. KHÔNG GIAN p−GIẢ COMPACT MẠNH VÀ KHÔNG GIAN GIẢ−ω−BỊ CHẶN
3.1. Không gian p−giả compact mạnh và không gian giả−ω−bị chặn
3.2. Không gian p−giả compact mạnh và tiền thứ tự Rudin-Keisler trên βN
3.3. Không gian p−giả−ω−bị chặn và không gian hầu giả−ω−bị chặn
CHƯƠNG 4. KHÔNG GIAN GIẢ−D−BỊ CHẶN VÀ KHÔNG GIAN D−COMPACT MẠNH
4.1. Không gian giả−D−bị chặn
4.2. Không gian D−compact mạnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan