[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
T-nhóm hữu hạn

[/kythuat]
[tomtat]
T-nhóm hữu hạn
MỤC LỤC
BẢNG KÍ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VĂN
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Nhóm con. Nhóm con chuẩn tắc
1.2. Nhóm con tối đại. Nhóm con tối tiểu
1.3. Nhóm con trung tâm. Nhóm con chuẩn hóa.
1.4. Định lý Sylow.
1.5. p’-nhóm. p-phần bù. p-perfect nhóm.
1.6. Nhóm giải được
1.7. Nhóm siêu giải được.
1.8. Nhóm con á chuẩn tắc.
1.9. Nhóm con chuẩn tắc yếu.
1.10. Nhóm con abnormal
1.11. Nhóm con pronormal.
1.12. Điều kiện á chuẩn hóa.
1.13. H-nhóm con
Chương 2. T-NHÓM HỮU HẠN.
2.1. T-nhóm hữu hạn.
2.2. PSP-nhóm.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan