[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thế giới vật trong “Phế đô” của Giả Bình Ao

[/kythuat]
[tomtat]
Thế giới vật trong “Phế đô” của Giả Bình Ao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. THẾ GIỚI VẬT DƯỚI GÓC NHÌN BIỂU TƯỢNG
1.1. Khái quát về biểu tượng và biểu tượng văn học
1.1.1. Vấn đề khái niệm
1.1.2. Tính chất của biểu tượng văn học
1.2. Những biểu tượng tiêu biểu trong tác phẩm “Phế đô”
1.2.1. Con bò – biểu tượng giễu nhại
1.2.2. Biểu tượng theo kiểu tầm căn
1.2.2.1. Phế đô
1.2.2.2. Đôi giày cao gót
CHƯƠNG 2. THẾ GIỚI VẬT DƯỚI GÓC NHÌN LÝ THUYẾT PHÂN TÂM HỌC CỦA FREUD
2.1. Đôi nét về lý thuyết phân tâm học của Freud và văn học nghệ thuật
2.2. Kiến giải ý nghĩa của thế giới vật bằng lý thuyết phân tâm học
2.2.1. Vô thức và tác phẩm nghệ thuật
2.2.2. Vật trong giấc mơ và những ảo giác
2.2.3. Quá trình vật hóa con người – sự vật lộn giữa ý thức và vô thức
CHƯƠNG 3. THẾ GIỚI VẬT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT YẾU TỐ KỲ ẢO
3.1. Văn học và yếu tố kỳ ảo
3.2. Các vật điển hình được xây dựng bằng yếu tố kỳ ảo
3.2.1. Vật kỳ ảo trong đoạn văn mang tính lung khởi
3.2.2. “Lá số tiền định”
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan