[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thein Sein và công cuộc cải cách ở Myanmar

[/kythuat]
[tomtat]
Thein Sein và công cuộc cải cách ở Myanmar
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
Chương 1. THEINSEIN VÀ ĐẤT NƯỚC MYANMAR
1.1. Khái quát về đất nướcMyanmar
1.2. U Thein Sein – những năm tháng trước cải cách
Chương 2. MYANMAR NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXIVÀ CÔNG CUỘC CẢI CÁCH
2.1. Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến những cải cách của Thein Sein
2.1.1. Những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội
2.1.2. Trận bão Nargis: bước ngoặt chuyển hóa dân chủ tại Myanmar
2.2. Những khó khăn, thách thức của công cuộc cải cách
2.2.1. Tham nhũng – cuộc khủng hoảng lòng tin ở Myanmar
2.2.2. Bạo lực sắc tộc đe dọa cải cách tại Myanmar
2.2.3. Nhân tố Trung Quốc và ASEAN trong cải cách ở Myanmar
Chương 3. VAI TRÒ CỦA THEIN SEINTRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH
3.1. Những bước đi đầu tiên của công cuộc cải cách
3.2. Những cải cách quan trọng
3.3. Sự ủng hộ của thế giới với cải cách của Thein Sein
3.4. Thein Sein – con người làm thay đổi lịch sử Myanmar
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan