[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính bền và bị chặn đều cho phương trình Non-autonomous với biến số lệch

[/kythuat]
[tomtat]
Tính bền và bị chặn đều cho phương trình Non-autonomous với biến số lệch
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. GIỚI THIỆU VỀ HOA BIBI
1.1.1. Phân loại
1.1.2. Vài nét về hoa Bibi
1.2. QUÁ TRÌNH LÃO SUY HOA
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Sơ lược về lão suy hoa
1.2.3. Hoạt động của chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong lão suy hoa
1.2.4. Điều kiện môi trường ảnh hưởng đến thời gian sống của hoa cắt cành
1.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
1.3.1. Công trình nghiên cứu trong nước
1.3.2. Công trình nghiên cứu nước ngoài
1.3.3. Các công trình nghiên cứu liên quan
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. VẬT LIỆU
2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
2.3. PHƯƠNG PHÁP 2.3.1. Quan sát hình thái của hoa Bibi
2.3.2. Quan sát sự biến đổi các giai đoạn phát triển của hoa Bibi theo thời gian
2.3.3. Xác định trọng lượng tươi và trọng lượng khô của hoa ở các giai đoạn phát triển
2.3.4. Đo cường độ hô hấp, quang hợp của hoa theo các giai đoạn phát triển
2.3.5. Sự thay đổi độ dẫn điện của dịch chiết mẫu hoa theo các giai đoạn phát triển
2.3.6. Xác định độ hấp thụ sắc tố (ODmax) của dịch chiết mẫu hoa theo các giai đoạn phát triển
2.3.7. Đo hàm lượng đường tổng số và hàm lượng tinh bột của hoa theo các giai đoạn phát triển hoa
2.3.8. Đo hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật
2.3.9. Xử lý chất điều hòa tăng trưởng thực vật trên hoa Bibi
2.3.10. Phân tích số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KẾT QUẢ
3.1.1. Quan sát hình thái của hoa Bibi trên phát hoa
3.1.2. Sự biến đổi các giai đoạn phát triển của hoa Bibi theo thời gian
3.1.3. Sự thay đổi trọng lượng tươi và trọng lượng khô của hoa Bibi theo các giai đoạn phát triển hoa
3.1.4. Cường độ hô hấp và cường độ quang hợp của hoa Bibi theo các giai đoạn phát triển hoa
3.1.5. Độ dẫn điện của dịch chiết mẫu hoa theo các giai đoạn phát triển hoa
3.1.6. Độ hấp thu sắc tố (ODmax) của dịch chiết mẫu hoa Bibi theo các giai đoạn phát triển hoa
3.1.7. Hàm lượng đường tổng số và hàm lượng tinh bột của hoa theo các giai đoạn phát triển hoa
3.1.8. Hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật của hoa Bibi theo các giai đoạn phát triển hoa
3.1.9. Xử lý chất điều hòa tăng trưởng thực vật kéo dài thời gian nở của hoa Bibi
3.2. THẢO LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan