[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính chất Hyperbolic trên trường không Acsimet

[/kythuat]
[tomtat]
Tính chất Hyperbolic trên trường không Acsimet
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Trường định chuẩn không Acsimet, trường số phức p-adic
1.1.1. Trường định chuẩn không Acsimet
1.1.2. Trường số phức p-adic
1.2. Không gian xạ ảnh Pn
1.3. Giống của đường cong
1.4. Hàm chỉnh hình và hàm phân hình trên trường không Acsimet
1.5. Lý thuyết Nevanlinna trên đường cong đại số
Chương 2. TÍNH CHẤT HYPERBOLIC TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMET
2.1. Định lý Picard cho đường cong đại số trên trường không Acsimet
2.2. Phỏng đoán Kobayashi-Zaidenberg trên trường không Acsimet
2.3. Bổ đề Schwartz trên trường không Acsimet
2.3.1. Trường hợp 1-dạng vi phân
2.3.2. Trường hợp tổng quát
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan