[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hình tượng người phụ nữ trong văn học hiện đại Hàn Quốc qua cái nhìn của các nhà văn Nữ

[/kythuat]
[tomtat]
Hình tượng người phụ nữ trong văn học hiện đại Hàn Quốc qua cái nhìn của các nhà văn Nữ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN HỌC KOREA VÀ KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC HIỆN ĐẠI KOREA
1.1. Khái quát về người phụ nữ trong văn học truyền thống Korea
1.1.1. Phụ nữ với văn học
1.1.2. Phụ nữ trong văn học
1.2. Khái quát về văn học hiện đại Korea
1.2.1. Bối cảnh của văn học hiện đại Korea
1.2.2. Một số đặc điểm văn học hiện đại Korea
1.2.3. Khái quát về người phụ nữ trong văn học hiện đại Korea
CHƯƠNG 2 : HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ QUA SỰ THỂ HIỆN CỦA VĂN HỌC HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC
2.1. Người phụ nữ trong cuộc sống gia đình
2.2. Người phụ nữ trong quan hệ với xã hội
2.3. Sự kết hợp truyền thống và hiện đại trong hình tượng người phụ nữ
CHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC
3.1. Nhân vật và hệ thống nhân vật
3.1.1. Xây dựng nhân vật
3.1.2. Tổ chức hệ thống nhân vật
3.2. Không- thời gian nghệ thuật
3.2.1. Không gian nghệ thuật
3.2.2. Thời gian nghệ thuật
3.3. Kết cấu tự sự
3.3.1. Trình tự kể chuyện
3.3.2. Nhịp độ kể chuyện
3.3.3. Phương thức tự sự
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan