[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hình tượng người phụ nữ trong thơ trữ tình Việt Nam thế kỷ XVIII – XIX

[/kythuat]
[tomtat]
Hình tượng người phụ nữ trong thơ trữ tình Việt Nam thế kỷ XVIII – XIX
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ THƠ TRỮ TÌNH VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
1.1. Khái quát về thơ trữ tình trung đại
1.1.1. Khái niệm thơ trữ tình
1.1.2. Đặc điểm và sự phát triển của thơ trữ tình trung đại
1.2. Hình tượng người phụ nữ trong thơ trữ tình Việt Nam trước thế kỷ XVIII
1.2.1. Hình tượng người phụ nữ trong thơ trữ tình thế kỷ X - XIV
1.2.2. Hình tượng người phụ nữ trong thơ trữ tình thế kỷ XV - XVII
1.3. Sự phát triển phong phú và đa dạng của thơ trữ tình viết về người phụ nữ thế kỷ XVIII - XIX
1.3.1. Sự phong phú về tác giả và tác phẩm
1.3.2. Sự phong phú về kiểu loại nhân vật
1.3.3. Sự đa dạng trong cách thể hiện
1.3.4. Nguyên nhân phát triển
CHƯƠNG 2. CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ52 TRONG THƠ TRỮ TÌNH THẾ KỶ XVIII - XIX
2.1. Vẻ đẹp và tài năng của người phụ nữ
2.1.1. Vẻ đẹp của người phụ nữ
2.1.2. Tài năng của người phụ nữ
2.2. Số phận của người phụ nữ
2.2.1. Sắc đẹp và tài năng bị vùi dập tàn phai, mai một
2.2.2. Đời sống tình cảm nhiều bất hạnh
2.3. Khát vọng của người phụ nữ
2.3.1. Khát vọng tình yêu, hạnh phúc
2.3.2. Khát vọng bình đẳng giới
2.4. Thái độ, tình cảm của tác giả khi miêu tả hình tượng người phụ nữ
CHƯƠNG 3. NGHỆ THUẬT KHẮC HỌA CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ TRỮ TÌNH THẾ KỶ XVIII - XIX
3.1. Thể thơ
3.1.1. Thể tứ tuyệt
3.1.2. Thể bát cú
3.1.3. Thể trường thiên
3.2. Nghệ thuật sử dụng hình ảnh
3.2.1. Các hình ảnh tượng trưng, công thức
3.2.2. Các hình ảnh đời thường gần gũi, dung dị
3.3. Ngôn từ
3.3.1. Chất bác học của ngôn từ
3.3.2. Chất bình dân của ngôn từ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan