[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ chế biến bột khoai lang tím giống Nhật Bản cho mục đích chế biến đồ uống

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ chế biến bột khoai lang tím giống Nhật Bản cho mục đích chế biến đồ uống
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Giới thiệu chung về khoai lang
2.1.1. Khoai lang
2.1.2. Khoai lang tím Nhật Bản
2.1.3. Tính ưu việt của khoai lang tím Nhật Bản so với các loại khoai lang khác
2.2. Cấu tạo và thành phần hóa học của khoai lang tím
2.2.1. Cấu tạo của củ khoai lang tím
2.2.2. Thành phần hóa học của khoai lang tím
2.3. Anthocyanin và các tính chất
2.3.1. Đặc điểm của anthocyanin
2.3.2. Tính chất của anthocyanin
2.3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến độ màu của anthocyanin
2.3.4. Vai trò, công dụng của anthocyanin
2.4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang trên thế giới và ở Việt Nam
2.4.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang trên thế giới
2.4.2. Các nghiên cứu về khoai lang tím trên thế giới
2.4.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang ở Việt Nam
2.5. Một số sản phẩm chế biến từ khoai lang
2.5.1. Khoai lang làm khô
2.5.2. Khoai lang nghiền nhừ
2.5.3. Khoai lang đóng hộp
2.5.4. Khoai lang để lạnh
2.5.5. Khoai lang rán giòn
2.5.6. Mứt nghiền, mứt ướt và kẹo
2.5.7. Các sản phẩm từ bột khoai lang
2.5.8. Nước giải khát không cồn từ khoai lang
2.6. Các phương pháp ổn định màu sắc nông sản trong quá trình sơ chế khoai lang tím
2.7. Giới thiệu một số máy nghiền sử dụng trong chế biến thực phẩm
2.8. Quy trình và thuyết minh quy trình sản xuất bột khoai lang tím Nhật Bản
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, hóa chất, dụng cụ, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Hóa chất
3.1.3. Dụng cụ và thiết bị
3.1.4. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.2.1. Thời gian tiến hành nghiên cứu
3.2.2. Địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu nghiên cứu
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu đánh giá chất lượng của nguyên liệu khoai lang tím Nhật Bản cho chế biến sản phẩm bột khoai lang tím
4.2. Nghiên cứu sử dụng acid citric để ổn định chất lượng khoai lang tím trong công đoạn sơ chế
4.2.1. Nghiên cứu xác định nồng độ acid citric thích hợp để ổn định chất lượng khoai lang tím trong công đoạn sơ chế
4.2.2. Nghiên cứu xác định thời gian ngâm acid citric thích hợp để ổn định chất lượng khoai lang tím trong công đoạn sơ chế
4.3. Nghiên cứu xác định độ dày thái lát phù hợp cho công đoạn sơ chế nguyên liệu khoai lang tím
4.4. Nghiên cứu xác định nhiệt độ sấy thích hợp trong công đoạn sơ chế nguyên liệu khoai lang tím
4.5. Nghiên cứu xác định thông số nghiền tạo ra bột khoai lang tím Nhật Bản phù hợp cho mục đích chế biến đồ uống
4.5.1. Nghiên cứu xác định phương pháp nghiền thích hợp tạo bột khoai lang tím
4.5.2. Nghiên cứu xác định độ mịn thích hợp cho bột khoai lang tím
4.6. Quy trình công nghệ chế biến bột khoai lang tím Nhật Bản cho mục đích chế biến đồ uống
4.7. Kết quả đánh giá chất lượng bột khoai lang tím Nhật Bản
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan