[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và kinh doanh than Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và kinh doanh than Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Một số lý luận chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM.
1.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.3. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.5. Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI
2.1. Tổng quan chung về công ty cổ phần DVTM và kinh doanh than Hà Nội.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần DVTM và KDT Hà Nội.
2.3. Thực trạng kế toán kết quả bán hàng tại công ty cổ phần DVTM và KDT Hà Nội.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần DVTM và KDT Hà Nội.
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần DVTM và KDT Hà Nội.
3.3. Một số giải pháp quản lý hỗ trợ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương DVTM và KDT Hà Nội.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan