[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm thơ Trần Nhân Tông

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm thơ Trần Nhân Tông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. THỜI ĐẠI LÝ – TRẦN VÀ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
1.1. Thời đại Lý - Trần
1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử, văn hóa – xã hội thời Lý – Trần
1.1.2. Văn học thời Lý – Trần
1.2. Phật hoàng Trần Nhân Tông và thiền phái Trúc Lâm
1.2.1. Trần Nhân Tông – thân thế và sự nghiệp
1.2.2. Thơ văn Trần Nhân Tông
1.2.3. Thiền phái Trúc Lâm và tư tưởng của Trần Nhân Tông
Chương 2. ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG THƠ TRẦN NHÂN TÔNG
2.1. Tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước
2.1.1. Tình yêu mến, gắn bó sâu sắc với đất nước và con người Đại Việt
2.1.2. Niềm tự hào về đất nước, con người và văn hóa Đại Việt
2.2. Tâm hồn phong phú, mẫn cảm và dạt dào chất nhân văn
2.2.1. Mẫn cảm trước thiên nhiên
2.2.2. Mẫn cảm trong tình người
2.3. Quan niệm sống phóng khoáng, tùy duyên của một người đạt đạo
2.3.1. Tinh thần nhập thế
2.3.2. Tinh thần an nhiên, tự tại
Chương 3. ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ TRẦN NHÂN TÔNG
3.1. Thể thơ
3.1.1. Đường luật
3.1.2. Cổ phong
3.2. Ngôn ngữ
3.2.1. Ngôn ngữ mang mĩ cảm thiền
3.2.2. Ngôn ngữ tượng trưng, ẩn dụ
3.3. Hình ảnh
3.3.1. Cách lựa chọn hình ảnh
3.3.1.1. Hình ảnh mùa xuân
3.3.1.2. Hình ảnh trăng
3.3.1.3. Hình ảnh giấc mộng
3.3.2. Cách xây dựng hình ảnh
3.3.2.1. Cảnh vật được quan sát trong sự vận động theo thời gian và dòng cảm xúc
3.3.2.2. Cảnh vật được quan sát trong sự vận động biện chứng giữa động và tĩnh, hư và thực
3.4. Giọng điệu
3.4.1. Giọng hào sảng, lạc quan
3.4.2. Giọng tự tình, sâu lắng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC THƠ
[/tomtat]

Bài viết liên quan