[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy


[/kythuat]
[tomtat]
Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy
MỤC LỤC
Lời nói đầu
1.      Đa thức bất khả quy
1.1.           Đa thức bất khả quy và sự tương tự với số nguyên tố
1.2.           Tính bất khả quy trên Q
2.      Trường phân rã của đa thức và tính bất khả quy trên R và C
2.1.           Trường phân rã của đa thức
2.2.           Định lí cơ bản của đại số và tính bất khả quy trên C và trên R
3.      Mối quan hệ giữa tính bất khả quy và giá trị nguyên tố
3.1.           Từ giá trị nguyên tố suy ra tính bất khả quy
3.2.           Xây dựng đa thức bất khả quy từ số nguyên tố
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan