[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức hình học


[/kythuat]
[tomtat]
Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức hình học
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Danh mục các kí hiệu
Danh mục các hình
Lời mở đầu
1.      Các phương pháp chứng minh thường dùng
1.1.           Phương pháp thuần túy hình học
1.2.           Phương pháp dử dụng các bất đẳng đại số cơ bản
1.2.1.     Các bất đẳng thức cơ bản
1.2.2.     Các bài toán dụng bất đẳng thức AM-GM
1.2.3.     Các bài toán áp dụng véc tơ và bất đẳng thức Cauchy – Schwarz
1.2.4.     Các bài toán áp dụng bất đẳng thức sắp xếp lại
2.      Phương pháp ứng dụng hàm lồi
2.1.           Khái niệm về hàm lồi và các tính chất cơ bản
2.2.           Một số tính chất chất khác của các hàm lồi
2.3.           Các bài toán áp dụng hàm lồi
3.      Phương pháp ứng dụng số phức
3.1.           Khái niệm về số phức và các tính chất cơ bản
3.1.1.     Định nghĩa số phức
3.1.2.     Dạng đại số của số phức
3.1.3.     Dạng lượng giác của số phức
3.2.           Các bài toán áo dụng
3.2.1.     Bất đẳng thức tam giác và bất đẳng thức Ptolemy
3.2.2.     Bất đẳng thức Hyashi và các mở rộng
3.2.3.     Một số bất đẳng thức trong tam giác có trọng khác
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan