[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Số Fibonacci, dãy Lucas


[/kythuat]
[tomtat]
Số Fibonacci, dãy Lucas
MỤC LỤC
Mở đầu
1.      Các khái niệm, tính chất cơ bản
1.1.           Dãy Lucas
1.2.           Các trường hợp đặc biệt đặc biệt của dãy Lucas
1.3.           Công thức Binet
1.4.           Sự phát triển và tính toán số
1.5.           Các mối quan hệ đại số
1.6.           Tính chất chia hết
1.7.           Một số tính chất của số Fibonacci và dãy Lucas
1.8.           Bổ sung các công thức của số Fibonacci, số Lucas
1.9.           Số Fibonacci, số Lucas bình phương
2.      Ứng dụng của số Fibonacci, dãy Laucas trong toán học phổ thông
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan