[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng phương pháp hàm số để chứng minh bất đẳng thức


[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng phương pháp hàm số để chứng minh bất đẳng thức
MỤC LỤC
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt
1.      Cơ sở lý luận và các kiến thức cần thiết cho đề tài
1.1.           Tính chất của hàm số bậc nhất
1.2.            Hàm số đồng biến, nghich biến
1.3.           Hàm lồi và bất đẳng thức Karamata
1.3.1.     Hàm lồi, hàm lõm khả vi bậc hai
1.3.2.     Biểu diễn hàm lồi, hàm lõm
1.3.3.     Bất đẳng thức Karamata
1.3.4.     Các hệ quả của bấc đẳng thức Karamata
1.4.           Hàm số lồi nữa
2.      Trình bày một số phương pháp sử dụng hàm số để chứng minh bất đẳng thức
2.1.           Sử dụng tính chất của hàm số bậc nhất để chứng minh bấc đẳng thức
2.2.           Sử dụng tính đơn điệu, cực trị của hàm số để chứng minh bấc đẳng thức
2.3.           Sử dụng các tính chất của hàm lồi, BĐT Karatama chứng minh BĐT
2.3.1.     Sử dụng tính chất của hàm lồi
2.3.2.     Phương pháp tiếp tuyến
2.3.3.     Sử dụng BĐT Karatama và các hệ quả của BĐT Karatama
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan