[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank ) Chi nhánh Bình Thạnh


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank ) Chi nhánh Bình Thạnh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1. Các khái niệm cơ bản về tín dụng
1.2. Lý thuyết hiệu quả tín dụng
Chương 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH TMCP SÀI GÒN THƯỜNG TÍN (SACOMBANK) – CHI NHÁNH BÌNH THẠNH
2.1. Lịch sử hình thành quá trình phát triển
2.2. Quy trình tín dụng tại Sacombank – CN Bình Thạnh
2.3. Tình hình huy động vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín (Sacombank) năm 2011 – 2013
2.4. Phân tích tình hình tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín (Sacombank) năm 2011 – 2013
2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thông qua một số chi tiêu tài chính
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH TMCP SÀI GÒN THƯỜNG TÍN (SACOMBANK) – CHI NHÁNH BÌNH THẠNH
3.1. Đánh giá hoạt động tín dụng tại Sacombank
3.2. Định Hướng phát triển của Ngân hàng trong thời gian tới
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại CN Bình Thạnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan