[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sóng âm và ứng dụng trong địa chấn


[/kythuat]
[tomtat]
Sóng âm và ứng dụng trong địa chấn
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: CỞ SỞ VẬT LÝ CỦA SÓNG ÂM
1.1. Khái niệm
1.2. Hiệu ứng Doppler và ứng dụng
1.3. Các sóng AM và FM
1.4. Các sóng siêu âm và hạn âm
Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH SÓNG ÂM. SÓNG ÂM ĐIỀU HÒA. ĐỊA CHẤN KHÚC XẠ
2.1. Các định luật và phương trình sóng âm
2.2. Phương trình sóng âm (Acoustic Wave Equation)
2.3. Sóng âm điều hòa
2.4. Vận tốc pha và vấn tốc nhóm
2.5. Năng lượng của quá trình truyền sóng âm
2.6. Truyền sóng phẳng trong hai nữa không gian
2.7. Phương pháp địa chấn khúc xạ nghiên cứu môi trường địa tầng
Chương 3: BÀI TOÁN CAUCHY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH SÓNG
3.1. Hàm suy rộng
3.2. Biến đổi Fourier
3.3. Nghiên cứu cơ bản của toán tử sóng và ứng dụng
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SÓNG
4.1. Phép tính toán gần đúng sai phân hữu hạn
4.2. Các thuật toán số cho phương trình sóng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan