[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách của vua Gia Long và Minh mạng đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam (1802 - 1840)

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách của vua Gia Long và Minh mạng đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam (1802 - 1840)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VÙNG BIỂN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
1.1. Vị trí địa lý của vùng biển Đông Bắc Việt Nam
1.2. Tầm quan trọng của vùng biển Đông Bắc Việt Nam
1.3. Tâm lý hướng biển của cư dân Việt cổ
Tiểu kết
CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ CỦA VUA GIA LONG VÀ MINH MẠNG ĐỐI VỚI VÙNG BIỂN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
2.1. Chính sách quản lý vùng biển Đông Bắc Việt Nam của vua Gia Long và Minh Mạng
2.2. Chính sách bảo vệ vùng biển Đông Bắc
2.2.1. Xây dựng lực lượng thuỷ quân
2.2.2. Phát triển hệ thống tàu thuyền
2.2.3. Hoạt động tuần tra
2.2.4. Hoạt động phòng chống hải tặc ở vùng biển Đông Bắc
Tiểu kết
CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA VUA GIA LONG VÀ MINH MẠNG ĐỐI VỚI VÙNG BIỂN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
3.1. Chính sách khai thác nguồn lợi biển
3.2. Chính sách cứu đói cho nhân dân vùng biển Quảng Yên
3.3. Chính sách đối với hoạt động thông thương đường biển
Tiểu kết
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan