[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống nhân vật nữ trong truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống nhân vật nữ trong truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: TÁC GIẢ NGUYỄN DỮ VỚI TRUYỀN KỲ MẠN LỤC VÀ VẤN ĐỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN XUÔI TỰ SỰ
VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XVI
1.1. Tác giả Nguyễn Dữ với Truyền kỳ mạn lục
1.2. Vấn đề người phụ nữ trong văn xuôi tự sự Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI
1.2.1. Quan niệm về phụ nữ
1.2.2. Người phụ nữ trong văn xuôi tự sự Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI
1.3. Tiểu kết
Chương 2: THẾ GIỚI NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TRUYỀN KỲ MẠN LỤC
2.1. Lý thuyết về nhân vật
2.2. Nhân vật người phụ nữ đời thường trong Truyền kỳ mạn lục
2.2.1. Nguồn gốc hiện thực lịch sử của nhân vật
2.2.2. Xây dựng nhân vật phụ nữ theo quan điểm đề cao đạo đức của nhà nho
2.2.3. Dấu ấn con người cá nhân ở nhân vật phụ nữ đời thường
2.3. Nhân vật phụ nữ thuộc thế giới siêu nhiên, hư ảo
2.3.1. Vẻ đẹp quyến rũ, mê hoặc gây bất hạnh của nhân vật
2.3.2. Xây dựng nhân vật hướng tới quan niệm sống tự do với khát vọng giải phóng tình cảm bản năng
2.4. Tiểu kết
Chương 3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TRUYỀN KỲ MẠN LỤC
3.1. Sự kết hợp giữa yếu tố kỳ và thực khi xây dựng nhân vật phụ nữ
3.1.1. Môtíp hoá thần
3.1.2. Môtíp tình yêu Người - Ma
3.1.3. Không gian tồn tại của nhân vật có yếu tố kỳ và thực
3.2. Sử dụng đan xen thơ ca với văn xuôi để xây dựng nhân vật phụ nữ
3.3. Sử dụng ngôn ngữ ước lệ, nhiều điển cố
3.4. Tiểu kết
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan