[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm Green đa phức và bài toán Dirichlet đối với toán tử Monge - Ampère phức

[/kythuat]
[tomtat]
Hàm Green đa phức và bài toán Dirichlet đối với toán tử Monge - Ampère phức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Hàm đa điều hoà dưới
1.2. Hàm đa điều hoà dưới cực đại
1.3. Toán tử Monge-Ampère phức
CHƯƠNG II: HÀM GREEN ĐA PHỨC VÀ BÀI TOÁN DIRICHLET ĐỐI VỚI TOÁN TỬ MONGE-AMPÈRE PHỨC
2.1. Đa tạp siêu lồi và hàm đa điều hòa dưới chấp nhận được.
2.2. Hàm Green đa phức trên đa tạp siêu lồi.
2.3. Các định lý so sánh đối với lớp các hàm không bị chặn.
2.4. Hàm Green đa phức và bài toán Dirichlet.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan