[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng hoạt động marketing và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty TNHH Tâm Chiến

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng hoạt động marketing và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty TNHH Tâm Chiến
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING
1.1 Khái quát về marketing
1.1.1 Định nghĩa marketing
1.1.2 Các chức năng cơ bản của marketing
1.1.3 Vai trò của marketing trong doanh nghiệp
1.2 Hoạt động marketing trong doanh nghiệp
1.2.1 Nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu
1.3 Hoạt động marketing mix
1.3.1 Chiến lược về sản phẩm
1.3.2 Chiến lược về kênh phân phối
1.3.2.1 Chiến lược xúc tiến bán hàng
1.3.2.2 Chiến lược về giá
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH TÂM CHIẾN GIAI ĐOẠN
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Tâm Chiến
2.1.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
2.2 Thực trạng hoạt động marketing tại công ty TNHH Tâm Chiến giai đoạn 2012-2014
2.2.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường
2.2.2 Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu
2.2.3 Chiến lược marketing mix của công ty TNHH Tâm Chiến
2.2.4 Đánh giá về chính sách sản phẩm, giá, phân phối XTHH của công ty TNHH Tâm Chiến
2.2.4.1 Chính sách sản phẩm
2.2.4.2 Chính sách giá
2.2.4.3 Chính sách phân phối
2.2.4.4 Chính sách xúc tiến khuếch trương
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TÂM CHIẾN
3.1 Triển vọng thị trường và thị trường mục tiêu
3.1.1 Triển vọng thị trường
3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty TNHH Tâm Chiến
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty TNHH Tâm Chiến
3.2.1 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường
3.2.2 Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
3.2.3 Chính sách sản phẩm
3.2.4 Chính sách giá
3.2.5 Chính sách phân phối sản phẩm
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan