[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ 179

[/kythuat]
[tomtat]
Những giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ 179
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1.1. Các khái niệm cơ bản về khách hàng.
1.2. Chăm sóc khách hàng.
1.3. Nội dung của công tác chăm sóc khách hàng.
Chương II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 179
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Dịch vụ 179.
2.2. Đặc điểm môi trường kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ 179.
2.4. Đánh giá hệ thống chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Dịch vụ 179.
Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 179
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh nói chung của Công ty TNHH Dịch vụ 179.
3.2. Định hướng hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Dịch vụ 179.
3.3. Phân tích Swot cho Công ty TNHH Dịch vụ 179.
3.4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan