[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học lý thuyết đồ thị hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Tư duy sáng tạo.
1.2. Một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo.
1.3. Phương hướng chủ yếu bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông.
1.4. Tiềm năng phát triển tư duy sáng tạo của chuyên đề lý thuyết đồ thị.
1.5. Kết luận.
Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
2.1. Đại cương về đồ thị.
2.2. Một số yêu cầu của các biện pháp nhằm bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học lý thuyết đồ thị.
2.3. Các biện pháp xây dựng được.
2.4. Vài trò và định hướng thực hiện các biện pháp nhằm bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh.
2.5. Kết luận.
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm.
3.2. Nội dung thực nghiệm.
3.3. Tổ chức thực nghiệm.
3.4. Kết luận thực nghiệm.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan