[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Động từ trùng điệp trong tiếng Hán hiện đại so sánh với tiếng Việt nhằm mục đích giảng dạy

[/kythuat]
[tomtat]
Động từ trùng điệp trong tiếng Hán hiện đại so sánh với tiếng Việt nhằm mục đích giảng dạy
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1. Hiện tượng trùng điệp trong tiếng Hán
1.1.1. Vấn đề chung
1.1.2. Vấn đề ngữ âm của động từ trùng điệp
1.1.3. Tầm quan trọng của hiện tượng động từ trùng điệp trong tiếng Hán
1.2. Hiện tượng trùng điệp trong tiếng Việt
1.2.1. Vấn đề chung
1.2.2. Vấn đề ngữ âm của động từ trùng điệp (dạng láy của động từ)
1.2.3. Tầm quan trọng của hiện tượng động từ trùng điệp trong tiếng Việt
CHƯƠNG 2: ĐỐI CHIẾU ĐỘNG TỪ TRÙNG ĐIỆP TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
2.1. Hình thức ngữ pháp
2.2. Phạm vi trùng điệp
2.3. Ý nghĩa ngữ pháp
2.4. Công năng ngữ pháp
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT NHỮNG LỖI SAI THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
3.1. Phân loại
3.2. Đề xuất phương pháp giảng dạy
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan