[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giảng dạy ngữ pháp tiếng Nhật trình độ sơ cấp bằng phương pháp tư duy trực tiếp

[/kythuat]
[tomtat]
Giảng dạy ngữ pháp tiếng Nhật trình độ sơ cấp bằng phương pháp tư duy trực tiếp
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP
1.1 Đặc điểm
1.2 Tạo dựng giờ học tiếng Nhật thực tế bằng phương pháp trực tiếp
CHƯƠNG 2: GIẢNG DẠY BA CẤU TRÚC NGỮ PHÁP “場所へ行 く・来る・帰る” BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY TRỰC TIẾP
2.1 Cách hiểu chung của ba động từ「行く・来る・帰る」
2.2 Thiết kế bài giảng
2.3 Trình tự dạy
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT TRỰC TIẾP TẠI KHOA ĐÔNG PHƯƠNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
3.1 Giáo trình
3.2 Cách dạy của giáo viên
3.3 Cách học của sinh viên
3.4 Những yếu tố khác
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan