[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (XNK)
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh XNK
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa trong các doanh nghiệp kinh doanh XNK
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa
1.2.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa
1.2.3. Phương thức nhập khẩu hàng hóa
1.2.4. Đồng tiền trong thanh toán quốc tế
1.2.5. Các phương thức thanh toán trong hợp đồng nhập khẩu hàng hóa
1.2.5.2. Phương thức ghi sổ (Open account)
1.2.5.3. Phương thức nhờ thu (Collection of payment)
1.2.5.4. Phương thức tín dụng chứng từ (Letter of credit – L/C)
1.3. Nội dung kế toán nhập khẩu hàng hóa
1.3.1. Phạm vi hàng nhập khẩu hàng hóa
1.3.2. Thời điểm xác định hàng nhập khẩu
1.3.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.4. Kế toán nhập khẩu hàng hóa
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán nhập khẩu hàng hóa
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI KLM
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
2.1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
2.2. Thực trạng kế toán nhận ủy thác nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
2.2.1. Đặc điểm nghiệp vụ nhận ủy thác nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
2.2.2. Kế toán nhập khẩu ủy thác tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI KLM
3.1. Đánh giá công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
3.1.1. Ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
3.1.2. Những tồn tại của công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hóa
3.3. Những giải pháp khắc phục tồn tại tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics và Thương mại KLM
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan