[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các cuộc vận động ngoại giao về vấn đề Việt Nam của Chính quyền Johnson (11/1963 – 1/1969)

[/kythuat]
[tomtat]
Các cuộc vận động ngoại giao về vấn đề Việt Nam của Chính quyền Johnson (11/1963 – 1/1969)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. VẬN ĐỘNG NGOẠI GIAO NHẰM RĂN ĐE VNDCCH (cuối 1963 - cuối 1964)
1.1. Bối cảnh lịch sử
1.1.1. Di sản Việt Nam mà Johnson kế thừa từ những người tiền nhiệm
1.1.2. Tình hình miền NVN từ cuối năm 1963 đến giữa năm 1964
1.1.3. Chủ trương của chính quyền Johnson về Việt Nam từ cuối năm 1963 đến cuối năm 1964
1.2. Hai sứ mệnh của Seaborn đến Hà Nội
1.2.1. Chuyến đi đầu tiên đến Hà Nội của Seaborn (18-6-1964)
1.2.2. Chuyến đi thứ hai của Seaborn (10-8-1964)
* Tiểu kết chương 1
Chương 2. VẬN ĐỘNG NGOẠI GIAO NHẰM ĐÀM PHÁN TRÊN THẾ MẠNH (năm 1965 đến tháng 3-1968)
2.1. Những yếu tố tác động đến quyết sách về Việt Nam của Johnson
2.1.1. Tình hình miền NVN từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965
2.1.2. Chính quyền Johnson tiến hành chiến tranh cục bộ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại ở miền BVN từ đầu năm 1965 đến đầu năm 1968
1.1.3. Tình hình trong nước Mỹ và sức ép quốc tế đòi hỏi Mỹ phải tiến hành đàm phán với VNDCCH
2.2. Mỹ tiến hành những cuộc vận động ngoại giao công khai và tiếp xúc bí mật với VNDCCH
2.2.1. Tuyên bố ngoại giao công khai về vấn đề Việt Nam của Johnson
2.2.2. Những cuộc tiếp xúc Mỹ – VNDCCH (1965 - đầu năm 1966)
2.2.3. Chiến dịch “tấn công hòa bình” lớn nhất trong sự nghiệp của Johnson (1966-1967)
* Tiểu kết chương 2
Chương 3. HỘI ĐÀM MỸ - VNDCCH TẠI PARIS (3/1968 – 1/1969)
3.1. Những nhân tố dẫn đến quyết định ngày 31-3-1968 của Johnson
3.1.1. Sự chia rẽ sâu sắc ngay trong guồng máy chiến tranh Mỹ (1967-1968)
3.1.2. Phong trào phản chiến diễn tiến ngày càng quyết liệt
3.1.3. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
3.1.4. Dư luận Mỹ và lời khuyến cáo của “những nhà thông thái”
3.1.5. Áp lực của năm bầu cử Tổng thống
3.2. Hội đàm giữa Mỹ và VNDCCH tại Paris
3.2.1. Các cuộc gặp công khai bàn các vấn đề mang tính thủ tục cho hội đàm
3.2.2. Hội đàm chính thức hai bên (13-5 đến hết tháng 8)
3.2.3. Song song hội đàm công khai và tiếp xúc bí mật
3.3. Tuyên bố ngày 31-10-1968 của Johnson, quyết định mang tính bước ngoặt trong tiến trình đàm phán tại Paris
* Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan