[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hồi kí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

[/kythuat]
[tomtat]
Hồi kí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT THỂ LOẠI HỒI KÍ VÀ HỒI KÍ VÕ NGUYÊN GIÁP
1.1. Thể loại hồi kí
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm hồi kí
1.1.2.1. Tính xác thực
1.1.2.2. Tính chủ thể đậm nét
1.1.2.3. Kể chuyện theo sự hồi tưởng
1.1.3. Phân biệt hồi kí với các khái niệm gần gũi
1.1.3.1. Hồi kí với bút kí
1.1.3.2. Hồi kí với kí sự
1.1.3.3. Hồi kí với tự truyện
1.2. Thể loại hồi kí trong văn học cách mạng Việt Nam
1.2.1. Quá trình phát triển của hồi kí trong văn học Việt Nam
1.2.2. Vị trí của hồi kí trong văn học cách mạng Việt Nam
1.3. Hồi kí Võ Nguyên Giáp
1.3.1. Đôi nét về vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp
1.3.2. Nhà văn Hữu Mai – người có “mối duyên” đặc biệt với Võ Nguyên Giáp
1.3.3. Thời gian hình thành, nội dung cơ bản và giá trị hồi kí Võ Nguyên Giáp
1.3.4. Vị trí hồi kí Võ Nguyên Giáp trong hồi kí cách mạng
Chương 2: THỜI ĐẠI VÀ CON NGƯỜI ANH HÙNG TRONG HỒI KÍ VÕ NGUYÊN GIÁP
2.1. Thời đại hào hùng
2.1.1. Buổi đầu cách mạng – “Từ nhân dân mà ra”
2.1.2. Nhà nước non trẻ - khó khăn chồng chất khó khăn
2.1.3. Kháng chiến trường kì và những thắng lợi vẻ vang của dân tộc
2.2. Chân dung những con người anh hùng vĩ đại
2.2.1. Chân dung lãnh tụ dân tộc – Hồ Chí Minh
2.2.1.1. Hồ Chí Minh – một trí tuệ tuyệt vời
2.2.1.2. Hồ Chí Minh – nhân cách sáng ngời
2.2.1.3. Hồ Chí Minh – con người hết lòng vì dân vì nước
2.2.2. Chân dung các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân
2.2.2.1. Những con người gan dạ, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu
2.2.2.2. Những con người luôn lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi
2.2.2.3. Tập thể những con người đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi trong đời sống
2.3. Võ Nguyên Giáp – chân dung một vị dũng tướng, trí tướng, nhân tướng
2.3.1. Võ Nguyên Giáp – thiên tài quân sự Việt Nam
2.3.1.1. Võ Nguyên Giáp - Nhà chiến lược tài ba
2.3.1.2. Võ Nguyên Giáp - Nhà chỉ huy xuất chúng
2.3.2. Võ Nguyên Giáp – vị tướng tiêu biểu cho dũng khí dân tộc Việt Nam
2.3.2.1. Vị tướng tự tin và quyết đoán
2.3.2.2. Vị tướng với tinh thần quyết chiến quyết thắng
2.3.3. Võ Nguyên Giáp – một nhân cách cao đẹp
2.3.3.1. Tình yêu tha thiết với tổ quốc, với nhân dân
2.3.3.2. Cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng
2.3.3.3. Khiêm nhường, bình dị, giàu lòng nhân ái
Chương 3. HỒI KÍ VÕ NGUYÊN GIÁP NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT
3.1. Nghệ thuật khai thác và trình bày tư liệu
3.1.1. Nghệ thuật khai thác tư liệu
3.1.2. Nghệ thuật trình bày tư liệu
3.1.3. Hiệu quả thông tin – thẩm mĩ
3.2. Nghệ thuật kể chuyện
3.2.1. Sự kết hợp giữa người kể và người ghi
3.2.2. Sự linh hoạt về kết cấu trần thuật
3.2.2.1. Tuần tự, đảo chiều, hồi cố về thời gian
3.2.2.2. Nghệ thuật giảm tốc, tăng tốc trong trần thuật
3.2.3. Giọng điệu người kể chuyện
3.2.3.1. Giọng bình luận chính luận
3.2.3.2. Giọng trữ tình
3.2.3.3. Giọng dí dỏm, hài hước, châm biếm
3.3. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ
3.3.1. Sự phong phú của các lớp từ
3.3.2. Sự đa dạng của các kiểu câu
3.3.3. Sự linh hoạt trong cách thức biểu đạt và sử dụng biện pháp tu từ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan