[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết hợp dạy một số kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học Ngữ văn ở trường trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Kết hợp dạy một số kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học Ngữ văn ở trường trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Một số vấn đề chung về giáo dục KNS
1.1.1. Kĩ năng
1.1.2. Kĩ năng sống
1.1.3. Tên gọi và phân loại KNS
1.1.4. Nhiệm vụ, vai trò, ý nghĩa của giáo dục KNS
1.2. Khả năng kết hợp dạy KNS trong dạy học văn
1.2.1. Đặc điểm kiến thức môn ngữ văn
1.2.2. Mục tiêu dạy học KNS
1.2.3. Mục tiêu dạy Ngữ văn trong nhà trường phổ thông
1.2.4. Phương pháp tiếp cận giáo dục KNS
1.2.5. Nguyên tắc giáo dục KNS trong dạy học văn
Tiểu kết chương 1
Chương 2. VẬN DỤNG KẾT HỢP DẠY MỘT SỐ KĨ NĂNG SỐNG TRONG DẠY HỌC VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. Một số KNS có thể được dạy kết hợp trong môn Ngữ văn
2.1.1. Kĩ năng tự nhận thức bản thân
2.1.2. Kĩ năng giao tiếp
2.1.3. Kĩ năng giải quyết vấn đề
2.1.4. Kĩ năng tư duy sáng tạo
2.1.5. Kĩ năng tư duy phê phán
2.1.6. Kĩ năng hợp tác
2.2. Nội dung KNS có thể được tích hợp môn Ngữ văn ở trường THPT
2.2.1. Giờ đọc - hiểu văn bản
2.2.2. Giờ làm văn
2.2.3. Giờ tiếng Việt
2.3. Một số biện pháp kết hợp dạy KNS trong dạy Ngữ văn ở trường THPT
2.3.1 Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm
2.3.2. Nhật kí đọc sách
2.3.3. Tổ chức dạy học dự án
2.4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá
2.4.1. Mục tiêu kiểm tra, đánh giá
2.4.2. Nội dung kiểm tra đánh giá
2.4.3. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM
3.1. Mục tiêu thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Tiến trình thực nghiệm
3.4. Nội dung thực nghiệm
3.5. Phương pháp thực nghiệm
3.6.Các dữ liệu thu thập trong quá trình thực nghiệm
3.7. Phân tích - đánh giá kết quả thực nghiệm
3.7.1. Mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp
3.7.2. Mục tiêu phát triển năng lực tư duy của học sinh
7.3.3. Đánh giá chung kết quả thực nghiệm
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan