[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô típ người anh hùng tử trận trong truyền thuyết Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Mô típ người anh hùng tử trận trong truyền thuyết Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Khái niệm típ và mô típ
1.1.1. Lý thuyết về mô típ
1.1.2. Lý tuyết về típ
1.1.3. Mối quan hệ giữa típ và mô típ
1.2. Phân kì truyền thuyết
1.2.1. Truyền thuyết về họ Hồng Bàng và thời kì Văn Lang
1.2.2. Truyền thuyết về thời Âu Lạc và Bắc thuộc
1.2.3. Truyền thuyết các triều đại phong kiến tự chủ
1.2.4. Truyền thuyết thời chống Pháp
1.3. Tiêu chí xác định mô típ người anh hùng tử trận trong truyền thuyết Việt Nam
Tiểu kết chương 1
Chương 2. TÌNH HÌNH TƯ LIỆU VÀ PHÂN LOẠI MÔ TÍP TỬ TRẬN TRONG TRUYỀN THUYẾT VIỆT NAM
2.1. Tình hình tư liệu
2.2. Phân loại mô típ tử trận trong truyền thuyết Việt Nam
2.2.1. Mô típ chết thần kì
2.2.2. Mô típ tử tiết
2.2.3. Mô típ bị giặc giết
2.2.4. Mô típ kiệt sức chết
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MÔ TÍP TỬ TRẬN TRONG CẤU TẠO CỐT TRUYỆN TRUYỀN THUYẾT VIỆT NAM
3.1. Khái niệm về cấu tạo
3.2. Mô típ tử trận với vai trò là mô típ chi tiết
3.2.1. Các tình huống liên quan đến mô típ tử trận
3.2.2. Vai trò của mô típ tử trận đối với cốt truyện truyền thuyết
3.3. Mô típ tử trận với vai trò là mô típ chủ đề
3.3.1 Kiểu truyện
3.3.2. Kiểu nhân vật liên quan đến các mô típ
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan