[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Môđun nội xạ và môđun FP-nội xạ

[/kythuat]
[tomtat]
Môđun nội xạ và môđun FP-nội xạ
MỤC LỤC
CÁC QUI ƯỚC VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4. NỘI DUNG LUẬN VĂN
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Môđun hữu hạn sinh
1.2. Môđun biểu diễn hữu hạn
1.3. Các vành đặc biệt và môđun chia được trên miền nguyên
Chương 2. MÔĐUN NỘI XẠ VÀ MÔĐUN FP-NỘI XẠ
2.1. Môđun nội xạ
2.2. Môđun FP-nội xạ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan