[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một nghiên cứu về số gần đúng và sai số trong dạy học Toán ở phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Một nghiên cứu về số gần đúng và sai số trong dạy học Toán ở phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ Ở CẤP ĐỘ TRI THỨC BÁC HỌC
1.1. Nguồn gốc của sai số
1.2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối
1.3. Chữ số có nghĩa và chữ số chắc chắn
1.4. Cách viết số gần đúng
1.5. Quy tắc làm tròn số
1.6. Sai số của các phép toán
1.7. Các kiểu nhiệm vụ
Chương 2. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ TRONG SÁCH GIÁO KHOA Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. Sách giáo khoa Toán 7 – tập 1
2.2. Sách giáo khoa Đại số 10 cơ bản
2.3. Tổ chức toán học
2.4. Sách giáo khoa Đại số 10 nâng cao
2.5. Tổ chức toán học
Chương 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng và hình thức thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Phân tích tiên nghiệm
3.5. Phân tích hậu nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan