[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp rèn luyện năng lực cảm thụ theo hướng coi học sinh là chủ thể tiếp nhận trong dạy học Đọc – Hiểu truyền thuyết ở lớp 6

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp rèn luyện năng lực cảm thụ theo hướng coi học sinh là chủ thể tiếp nhận trong dạy học Đọc – Hiểu truyền thuyết ở lớp 6
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Khái niệm cảm thụ
1.1.2. Cảm thụ văn học
1.1.3. CTVH là hoạt động nhận thức thẩm mỹ có tính đặc thù
1.1.4. Đặc điểm của CTVH
1.1.5. Rèn luyện năng lực cảm thụ theo hướng coi HS là chủ thể tiếp nhận
1.1.6. Mối quan hệ giữa đọc hiểu và CTVH
1.1.7. Cơ sở tiền đề của cảm thụ
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Tình hình dạy học ngữ văn ở trường phổ thông hiện nay
1.2.2. Tình hình rèn luyện năng lực cảm thụ cho HS trong giờ đọc-hiểu văn bản
1.2.3. Đặc điểm tâm lý và trình độ nhận thức của học sinh THCS
1.2.4. Yêu cầu về trau dồi năng lực CTVH cho học sinh lớp 6
Chương 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC CẢM THỤ VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 6 TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU TRUYỀN THUYẾT
2.1. Vấn đề bồi dưỡng và phát huy năng lực học tập cho HS
2.1.1. Khái niệm chung về năng lực
2.1.2. Năng lực văn học của chủ thể HS
2.1.3. Năng lực CTVH
2.2. Những truyền thuyết trong chương trình Ngữ văn 6.
2.2.1. Truyền thuyết về họ Hồng Bàng và thời kì thành lập nước Văn Lang
2.2.2. Truyền thuyết thời phong kiến tự chủ
2.3. Một số biện pháp rèn luyện năng lực CTVH cho HS trong dạy học truyền thuyết ở lớp 6.
2.3.1. Đọc diễn cảm
2.3.2. Kể chuyện
2.3.3. Tái hiện hình tượng
2.3.4. Đặt những câu hỏi tình huống.
2.3.5. Sử dụng lời bình
2.3.6. Viết đoạn văn cảm thụ (bộc lộ cảm thụ văn học qua một đoạn viết ngắn)
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng TN
3.3. Kế hoạchTN
3.3.1. Thời gian và quy trình TN
3.3.2. Công việc TN
3.3.3. Thiết kế giáo án TN
3.3.4. Thuyết minh giáo án TN
3.4. Đánh giá kết quả TN
3.4.1. Nhận xét quá trình học tập của lớp TN
3.4.2. Xử lí kết quả TN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan