[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp tạo hứng thú góp phần nâng cao kết quả học tập phần Hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp tạo hứng thú góp phần nâng cao kết quả học tập phần Hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Những sách, báo, tạp chí nghiên cứu về hứng thú
1.1.2. Luận án, luận văn nghiên cứu về hứng thú
1.2. Quá trình dạy học
1.2.1. Khái niệm, cấu trúc, nhiệm vụ và bản chất của quá trình dạy học
1.2.2. Chủ thể, đối tượng và động lực của quá trình dạy học
1.2.3. Mối quan hệ giữa dạy và học
1.3. Những yếu tố góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh
1.3.1. Hình thành động cơ, hứng thú học tập cho học sinh
1.3.2. Dạy học tích cực
1.3.3. Đổi mới hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
1.4. Hứng thú trong dạy học
1.4.1. Khái niệm hứng thú
1.4.2. Con đường hình thành hứng thú
1.4.3. Biểu hiện của hứng thú
1.4.4. Phân loại hứng thú
1.4.5. Vai trò của hứng thú trong dạy học
1.4.6. Điều kiện để tạo hứng thú trong dạy học
1.4.7. Hứng thú của học sinh trong học tập chương trình hóa hữu cơ
1.5. Thực trạng việc gây hứng thú trong dạy học hóa học ở trường THPT
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Đối tượng điều tra
1.5.3. Kết quả điều tra
Tóm tắt chương 1
Chương 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ
2.1. Tổng quan về chương trình hóa hữu cơ lớp 11 THPT
2.1.1. Vị trí
2.1.2. Logic nội dung chương trình hóa hữu cơ 11 THPT
2.2. Những định hướng khi xây dựng các biện pháp tạo hứng thú
2.2.1. Phù hợp với nội dung bài học
2.2.3. Phù hợp với các đối tượng học sinh
2.2.4. Phù hợp với cơ sở vật chất
2.2.5. Phù hợp với thời lượng của bài học
2.3. Các biện pháp gây hứng thú học tập
2.3.1. Biện pháp 1. Thiết kế và sử dụng tình huống trong các bài học
2.3.2. Biện pháp 2. Sử dụng thí nghiệm tạo tình huống có vấn đề
2.3.3. Biện pháp 3. Hướng dẫn điều chế các chất hữu cơ có trong đời sống hằng ngày
2.3.4. Biện pháp 4. Sử dụng kiến thức lịch sử hóa học trong dạy học
2.3.5. Biện pháp 5. Tổ chức trò chơi học tập
2.3.6. Biện pháp 6. Sử dụng phương pháp dạy học theo góc
2.3.7. Biện pháp 7. Tổ chức viết báo nội bộ về hóa học
2.3.8. Biện pháp 8. Xây dựng bầu không khí lớp học thân thiện, vui vẻ, tích cực
2.4. Một số giáo án có sử dụng biện pháp gây hứng thú
2.4.1. Bài Ancol
2.4.2. Bài Phenol
2.4.3. Bài Anđehit
2.4.4. Bài Axit cacboxylic
2.5. Những điểm lưu ý khi vận dụng những biện pháp tạo hứng thú vào dạy học
2.5.1. Số lượng biện pháp sử dụng trong một tiết học phải phù hợp
2.5.2. Không sử dụng một biện pháp cho nhiều hoạt động
2.5.3. Biện pháp cần phù hợp với nội dung bài học
2.5.4. Phù hợp với trình độ của học sinh
Tóm tắt chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Tiến hành thực nghiệm
3.4. Mô tả một số hoạt động của tiết dạy thực nghiệm
3.4.1. Hoạt động bài Ancol
3.4.2. Hoạt động bài Phenol
3.4.3. Hoạt động bài Anđehit
3.4.4. Hoạt độngbài Axit cacboxylic
3.5. Một số hình ảnh hoạt động của học sinh trong thực nghiệm sư phạm
3.6. Kết quả thực nghiệm
3.6.1. Kết quả điều tra ý kiến học sinh sau mỗi tiết học
3.6.2. Kết quả điều tra ý kiến HS lớp thực nghiệm về các biện pháp gây hứng thú đưa ra trong luận văn
3.6.3. Đánh giá sản phẩm học tập của HS các lớp thực nghiệm
3.6.4. Đánh giá kết quả học tập giữa các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
3.6.5. Ý kiến của GV tiến hành thực nghiệm
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan