[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số kết quả về bài toán cực trị

[/kythuat]
[tomtat]
Một số kết quả về bài toán cực trị
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN
1.1. Cực trị có điều kiện trong không gian hữu hạn chiều
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Định lý nhân tử Lagrange
1.1.3. Cực đại - cực tiểu
1.2. Cực trị có điều kiện trong không gian Banach
1.2.1. Đa tạp tuyến tính
1.2.2. Bài toán cực trị có điều kiện tổng quát
Chương 2. ĐỊNH LÝ LIÊN KẾT
2.1. Kiến thức chuẩn bị
2.2. Bổ đề biến đổi số lượng
2.3. Nguyên lý biến phân Ekeland
2.4. Nguyên lý minimax tổng quát
2.5. Bài toán Dirichlet nửa tuyến tính
2.6. Định lý định vị
2.7. Kỳ dị phi tuyến
Chương 3. ĐA TẠP NEHARI
3.1. Định nghĩa đa tạp Nehari
3.2. Những điều kiện cơ sở
3.3. Những tính chất của giá trị tới hạn
3.4. Nghiệm nút
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan