[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số tính chất của đồng điều địa phương cho Môđun Compắc tuyến tính

[/kythuat]
[tomtat]
Một số tính chất của đồng điều địa phương cho Môđun Compắc tuyến tính
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Hàm tử dẫn xuất trái
1.2. Hàm tử dẫn xuất phải
1.3. Giới hạn ngược
1.4. Phức Koszul
1.5. Môđun đồng điều địa phương
1.6. Môđun compắc tuyến tính
1.7. Chiều Noether
1.8. Bao nội xạ
1.9. Đối ngẫu
Chương 2. ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG CHO MÔĐUN COMPẮC TUYẾN TÍNH
2.1. Môđun đồng điều địa phương của môđun compắc tuyến tính
2.2. Tính triệt tiêu và không triệt tiêu của môđun đồng điều địa phương
2.3. Môđun đồng điều địa phương Noether
2.4. Đối ngẫu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan