[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biểu tượng Nước và Đá trong thơ nôm Hồ Xuân Hương

[/kythuat]
[tomtat]
Biểu tượng Nước và Đá trong thơ nôm Hồ Xuân Hương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Thời đại của Hồ Xuân Hương
1.2. Cuộc đời
1.3. Sự nghiệp thơ ca của Hồ Xuân Hương
1.3.1. Tập thơ Lưu Hương Ký
1.3.2. Tập thơ Xuân Hương thi tập (thơ Nôm truyền tụng)
1.3.2.1. Đề tài về hang động, đồi núi trong thơ nôm Hồ Xuân Hương
1.3.2.2. Đề tài về đồ vật, con vật, bánh trái trong thơ nôm Hồ Xuân Hương
1.3.2.3. Đề tài về thầy tu và chùa chiền trong thơ nôm Hồ Xuân Hương
1.3.2.4. Đề tài về vua chúa, quan lại, hiền nhân quân tử, học trò trong thơ nôm Hồ Xuân Hương
1.3.2.5. Đề tài về người phụ nữ trong thơ nôm Hồ Xuân Hương
1.4. Khái niệm biểu tượng
1.5. Biểu tượng nước và đá nhìn từ góc độ văn hóa
1.5.1. Biểu tượng nước và đá trong văn chương Việt Nam
1.5.1.1. Biểu tượng nước và đá trong văn học dân gian
1.5.1.2. Biểu tượng nước và đá trong văn học trung đại
1.5.1.3. Biểu tượng nước và đá trong văn học hiện đại
1.5.2. Ý nghĩa của nước và đá trong Kinh Thánh
1.5.3. Tầm quan trọng của nước và đá trong đời sống cộng đồng
1.5.4. Tầm quan trọng của nước và đá trong các lễ hội dân gian
Tiểu kết chương 1
Chương 2: Ý NGHĨA CỦA BIỂU TƯỢNG NƯỚC TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG
2.1. Nước – biểu tượng cho cái đẹp, cho sự thiêng liêng
2.1.1. Nước – hình ảnh của sự thiêng liêng, cao cả
2.1.2. Nước – vẻ đẹp của tự nhiên
2.2. Nước – biểu tượng của sự sống.
2.2.1. Nước – gắn chặt với đời sống con người
2.2.2. Nước – nguồn cội của sự sinh sôi nảy nở
2.3. Nước – biểu tượng cho dòng đời người phụ nữ
2.3.1. Nước – biểu hiện của sự lận đận trong tình duyên
2.3.2. Nước – số phận bị lệ thuộc của người phụ nữ
Tiểu kết chương 2
Chương 3. Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG ĐÁTRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG
3.1. Đá – biểu tượng của sự thiêng liêng, của sức mạnh, của vẻ đẹp tự nhiên
3.1.1. Đá – biểu hiện của sự thiêng liêng, cao cả
3.1.2. Đá - biểu hiện của sức mạnh, sự vững chắc
3.1.3. Đá - biểu hiện vẻ đẹp tự nhiên
3.2. Đá - biểu tượng bộ phận sinh sản người phụ nữ
3.2.1. Đá - hình ảnh của vẻ đẹp thiên tạo
3.2.2. Đá - biểu hiện của sự thâm sâu, bí hiểm
3.3. Đá - biểu tượng cho cuộc sống trần tục
3.3.1. Đá - bộc lộ sự ham muốn trần tục
3.3.2. Đá - biểu hiện sự khao khát dục vọng
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan