[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cảm hứng trữ tình - sử thi trong thơ Lê Anh Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Cảm hứng trữ tình - sử thi trong thơ Lê Anh Xuân
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
CHƯƠNG 1: CẢM HỨNG TRỮ TÌNH - SỬ THI TRONG THƠ CHỐNG MỸ
1.1. Khái niệm cảm hứng trữ tình - sử thi.
1.1.1. Cảm hứng nghệ thuật
1.1.2. Cảm hứng trữ tình - sử thi.
1.2. Đặc điểm cảm hứng trữ tình - sử thi trong thơ chống Mỹ
1.2.1. Biên độ thời gian thơ chống Mỹ
1.2.2. Đặc điểm về tư tưởng tình cảm.
1.2.3. Đặc điểm về cái “tôi” trữ tình
1.2.4. Đặc điểm về giọng điệu nghệ thuật.
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CẢM HỨNG TRỮ TÌNH - SỬ THI TRONG THƠ LÊ ANH XUÂN
2.1. Lê Anh Xuân, cuộc đời và hành trình thơ
2.1.1. Tiểu sử Lê Anh Xuân.
2.1.2. Hành trình thơ Lê Anh Xuân
2.2. Cơ sở hình thành cảm hứng trữ tình - sử thi trong thơ Lê Anh Xuân.
2.2.1. Những yếu tố chủ quan
2.2.2. Những yếu tố khách quan
2.3. Nội dung cảm hứng trữ tình - sử thi trong thơ Lê Anh Xuân.
2.3.1. Cảm hứng về quê hương đất nước.
2.3.2. Cảm hứng về con người và thời đại.
2.3.3. Cảm hứng về Đảng và lãnh tụ.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN CẢM HỨNG TRỮ TÌNH - SỬ THI TRONG THƠ LÊ ANH XUÂN
3.1. Cách sử dụng ngôn từ và thể thơ
3.1.1. Cách sử dụng ngôn từ thơ
3.1.2. Cách sử dụng thể thơ.
3.2. Cách sử dụng hình ảnh, màu sắc có ý nghĩa biểu tượng
3.2.1. Hình ảnh cây dừa, dòng sông và đất
3.2.2. Màu sắc đa dạng, tươi sáng, giàu ý nghĩa.
3.3. Sử dụng bút pháp cách điệu - lý tưởng hóa và liên tưởng - khái quát hóa.
3.3.1. Bút pháp cách điệu - lý tưởng hóa
3.3.2. Liên tưởng - khái quát hóa.
3.4. Giọng điệu thơ Lê Anh Xuân
3.4.1. Giọng trong trẻo, nhỏ nhẹ, chân tình
3.4.2. Giọng ngợi ca nồng nhiệt mà sâu lắng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan