[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cao Bá Quát lương tâm và khí phách qua thơ chữ Hán

[/kythuat]
[tomtat]
Cao Bá Quát lương tâm và khí phách qua thơ chữ Hán
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CON NGƯỜI VÀ THỜI ĐẠI
CHƯƠNG II: KHÍ PHÁCH
2.1. Khát vọng tự do:
2.2. Khát vọng công danh:
2.3. Khát vọng nhân cách làm người chân chính:
2.4. Khát vọng chống ápbức, bất công
2.5. Khát vọng khởi nghĩa để thay đổi một xã hội tốt đẹp hơn:
CHƯƠNG III: LƯƠNG TÂM
3.1. Những lo âu, buồn bã, chán chường
3.2. Tình cảm
3.2.1. Tình cảm đối với gia đình:
3.2.2. Tình cảm đối với những người khác
3.2.3. Tình cảm đối với quê hương, đất nước
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan