[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Năng lực tiếng việt của học sinh dân tộc chăm huyện An Phú tỉnh An Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Năng lực tiếng việt của học sinh dân tộc chăm huyện An Phú tỉnh An Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG
1.1. “Năng lực ngôn ngữ” và “Năng lực giao tiếp
1.2. Tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Việt
1.3. Một số vấn đề về chính sách đối với tiếng Việt và chính sách giáo dục tiếng Việt cho đồng bào dân tộc Chăm
1.4. Bức tranh tổng quát về người Chăm huyện An Phú
1.4.1. Khái quát về sự hình thành và phân bố dân cư của người Chăm huyện An Phú
1.4.2. Khái quát về đời sống người Chăm ở huyện An Phú
1.5. Cảnh huống ngôn ngữ vùng đồng bào dân tộc Chăm huyện An Phú
1.5.1. Khái niệm “Cảnh huống ngôn ngữ”
1.5.2. Giới thiệu một vài nét về cảnh huống ngôn ngữ vùng đồng bào dân tộc Chăm huyện An Phú tỉnh An Giang
Chương 2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH DÂN TỘC CHĂM HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG
2.1. Tình hình giáo dục tiếng Việt cho học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú tỉnh An Giang
2.2. Nhận xét chung về năng lực tiếng Việt của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú tỉnh An Giang
2.2.1. Năng lực tiếng Việt qua tự cảm nhận của học sinh dân tộc Chăm
2.2.2. Mức độ thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
2.2.3. Tình hình sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tiếng Việt của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú
2.3.1. Đường lối và phương pháp dạy học ở nhà trường
2.3.2. Vốn ngôn ngữ của trẻ em dân tộc Chăm
2.3.3. Thái độ của gia đình và bản thân trẻ
Chương 3. KIẾN NGHỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG, BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC CHĂM HUYỆN AN PHÚ TỈNH AN GIANG
3.1. Định hướng phát triển năng lực tiếng Việt cho học sinh dân tộc Chăm
3.2. Biện pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú
3.2.1. Biện pháp nâng cao năng lực tiếng Việt trong nhà trường
3.2.2. Biện pháp rèn - chữa lỗi sử dụng tiếng Việt ở các kỹ năng cụ thể
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan