[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất phi tuyến

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất phi tuyến
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CÁC ĐỊNH LÍ VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT CỦA NGHIỆM BỊ CHẶN
1.1. Phát biểu bài toán
1.2. Sự tồn tại và tính duy nhất của nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất tuyến tính
1.3. Định lí về sự tồn tại của nghiệm bị chặn
1.4. Định lí về sự duy nhất của nghiệm bị chặn
Chương 2. NGHIỆM BỊ CHẶN CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤT PHI TUYẾN ĐỐI SỐ LỆCH
2.1. Phát biểu bài toán
2.2. Nghiệm bị chặn của bài toán (2.1), (2.2)
2.3. Nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất phi tuyến đối số lệch
2.4. Ví dụ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan